Aktuelt

A
N

Idunn fra Kolnes

Fkus fra Stugudal fdt 2009 Etter Idunn og Hvatur fra Hvitanesi

Av: An-Magritt Morset

Idunn fra Kolnes er nå drektig med Bikar fra Holum.

Bikar har gitt gode avkom, ofte med flott frampart og høye bevegleser.

08.08.2022
Tips en venn
Powered by FR®DIS CMS / Design: Livlaga
Copyright © 2003-2009 Stugudalshester